صحرا به صحرا جاده به جاده
زائران آیند پای پیاده
یا حسین لبیک

یک خادم خورشید یک خادم ماه است
بال ملائک فرش این راه است
یا حسین لبیک

دل کنار دل جان کنار جان
منزل به منزل آیند عاشقان
یا حسین لبیک

دیدم طفلی در آغوش مادر
یادم آمد از ششماهه اصغر
یا حسین لبیک

عطش دیدار ما را کشانده
زائری اینجا تشنه نمانده
یا حسین لبیک

اینجا نگردد دیده ای گریان
نمیبندد آب کسی بر مهمان
یا حسین لبیک

#اربعین
#زیارت_اربعین
#زیارت_کربلا
#پیاده_روی_اربعین

@meysammomeninejad