برای بستن ESC را بزنید

325 _ ورودیه

0 394

شور به سبک:راس تو میرود بالای نیزه ها این سرزمین بود پایان راه مااینجا جدا شود از هم نگاه ما راس تو چون شود خورشید آسمانمن همسفر شوم با خولی…

ادامه مطلب

314 _ورودیه

0 297

بوی خزان می آیدچون نی دارم نواییآید بوی جدایی برادر برادر قلبم لرزد که اینجانه امن و نه امان استخواهرت نگران است برادر برادر ای پناهم ای عزیز زهراجای ما…

ادامه مطلب

ورودیه

0 293

رسیده بوی کربلا بر مشامتو ای سرزمین بلا السلاماز این قافله بوی هجران رسدبه منزل رسید کاروان امام حسین یا حسین قرار دلم بی قرارم مکنبه درد جدایی دچارم مکنهمه…

ادامه مطلب

ورود به کربلا

0 535

اینجا بیت رب جلی استخاکش قدمگاه علی استآمد حسین تا کعبه ای بنا کندزیارت این خانه را خدا کند جانم حسین ای که عالم محتاج توستدر گودالی معراج توستای داده…

ادامه مطلب

سرود عید غدیر

0 386

  آیه ی اکملت لکم گردیده نازلشد با ولای مرتضی دین ما کاملدر آسمانها جبرئیل گوید مکرر لبیک یا حیدر…… موسی گرفته روی دست دست هارون راروشن همه عالم شد…

ادامه مطلب

سرود عید غدیر

0 324

  من کنت مولاه فهذا علی مولا علی مولا علی مولا ………………………… جبرییل از تو آسمونا ، امر رب جلی گفتامر بلغ ز سوی ایزد ، در مقام ولی گفتبه…

ادامه مطلب

سرود عید غدیر

0 223

  علی علی علی یا حیدر یا اسد الله الغالب یا علی حیدر مددیا علی ابن ابیطالب یا علی حیدر مدد مستم اگر مست حیدرمخاک کف پای قنبرمبگو تو بی…

ادامه مطلب